Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam
Welkom
Wie zijn wij
Wat is Mensendieck
Aanmelden
Voor wie
Chronische pijn
Slaapoefentherapie
Scoliose (Schroth)
Houding en beweging
Hyperventilatie
Spanningsklachten
Kinderoefentherapie
Voorkeurhouding baby
Hoofdpijn
Nek/schouderklachten
RSI/KANS
Rug/bekkenklachten
Heup/knie/voet
Zwangerschap
Verstandelijk bep.
Werkplek
Revalidatie
Vergoedingen
Verwijzingen
Praktijkreglement
Openingstijden
Contact en route
Nieuws
Links

Werkplek

De oefentherapeut Mensendieck is toonaangevend binnen dit vakgebied, omdat hij gespecialiseerd is in het analyseren van houdingen en bewegingen en het aanleren van goede bewegingsgewoonten en toepassing hiervan in de specifieke werksituatie. De therapie vindt in de praktijk en de werkomgeving plaats. Afhankelijk van de vraag van de eventuele opdrachtgever kan de oefntherapeut Mensendieck worden ingezet voor:

  1. Knelpuntenanalyse: D.m.v. observaties, video-opnamen, vragenlijsten en metingen worden de werkplek en het gebruik daarvan onderzocht en geanalyseerd.
  2. Advisering en voorlichting: Bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.
  3. Training: Alleen aanpassen van de werkplek is onvoldoende, het op gang brengen van het bewustwordingsproces bij de werknemer is minstens zo belangrijk. De werknemer zélf moet gezond gedrag gaan vertonen en goed gebruik willen leren maken van de hulpmiddelen.
  4. Reïntegratie: In samenwerking met de Arbodienst of het reïntegratiebureau kan de oefentherapeut Mensendieck zorgen voor een optimale reïntegratie. Een goede start is belangrijk om te voorkomen dat klachten terugkeren.

Tijdens de therapie kan, na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, de oefentherapeut Mensendieck de patiënt begeleiden bij het terugkeren naar de werkplek. Houdings- en bewegingsgewoontes worden aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met de werkomstandigheden. Hierbij worden de risicofactoren in kaart gebracht.
Als het nodig is kan de therapeut op het werk komen om de werkplek te controleren en adviezen uit te brengen. Dit met als doel om herhaling te voorkomen, zodat het ziekteverzuim lager zal zijn en de fysieke belastbaarheid verbeterd.

                                  

 

Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam  | 0299 369032 info@mensendieckedam-volendam.nl