Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam
Welkom
Wie zijn wij
Wat is Mensendieck
Aanmelden
Voor wie
Vergoedingen
Verwijzingen
Praktijkreglement
Openingstijden
Contact en route
Nieuws
Links

Januari 2021 - praktijk blijft open

 

Onze praktijk mag gelukkig open blijven in deze 2e lock down, omdat we 'zorgverlener' zijn en geen 'contactberoep'. Uiteraard zorgen we voor voldoende hygiene en ventilatie in de praktijkruimtes. Wij vragen om uw medewerking door uw handen te desinfecteren, geen gebruik te maken van het toilet, een eigen handdoek mee te nemen en een mondkapje te dragen.

 

November 2020 - herregistratie en contracten zorgverzekeraars

 

Zowel Marjolijn als Laura hebben in 2020 hun Kwaliteitsregistratie Paramedici weer behaald. Dit keurmerk is een bewijs van goede opleidingen en gedegen kennis. Zonder deze registratie is het niet mogelijk om contracten met zorgverzekeraars te krijgen.

De praktijk heeft voor 2021 met elke zorgverzekeraar een contract afgesloten.

 

Mei 2020 - Afspraken corona

 

Houd 1,5 meter afstand

Heeft u klachten die passen bij corona, blijf dan thuis. Ook als iemand bij u thuis deze klachten ervaart!

Hoest en nies in de elleboog

Kom alleen

Maak geen gebruik van het toilet

Kom maximaal 5 minuten van te voren

Raak zo min mogelijk aan (trapleuning liever ook niet!)

Neem zelf een grote handdoek mee

 

Anne-Carina en Laura zorgen ervoor dat tussen de afspraken in de gebruikte materialen schoongemaakt worden in de praktijkruimte. Daarnaast zullen de stoelen in de wachtkamer, de deurklinken en de trapleuning met regelmaat gereinigd worden.

 

Mei 2020 - Corona en openingsuren

 

We hebben groen licht gekregen om weer op te mogen schalen in de praktijk. Dit houdt echter niet in dat wij direct weer elke patiënt mogen gaan behandelen. Alleen patiënten waarbij het medisch noodzakelijk is dat ze behandeld worden, mogen ingepland worden. Daarnaast is het van belang dat u geen klachten ervaart van (lichte)verkoudheid, zoals niezen, hoesten, loopneus of koorts. Mocht u of iemand in uw gezin dat wel hebben, dan kunt u op dat moment niet behandeld worden.

De komende weken zullen de Anne-Carina en Laura contact opnemen met de patiënten om te informeren naar de gezondheidstoestand en hierbij beoordelen of de patiënt weer behandeld kan worden.

Op het moment dat de behandeling plaatsvind, zal de patiënt een aantal instructies meekrijgen. Denk hierbij aan reinigen van de handen, zo weinig mogelijk aanraken van de trapleuning en klinken, eigen handdoek meenemen, etc. De patiënt wordt hierover geïnstrueerd door Anne-Carina en Laura.

De praktijk is op dit moment hierdoor nog wel telefonisch slecht bereikbaar. Via de mail (info@mensendieckedam-volendam.nl) krijgt u sneller een reactie.

Het zal dus nog even duren voordat we weer volop kunnen en mogen draaien, maar het begin is er!

 

September 2019 - waarneming

Vanaf 1 oktober 2019 zal Wendy Ham werkzaam zijn in de praktijk. Zij zal Laura voor een half jaar vervangen i.v.m. een reis.
Ook Anne-Carina Kraaijo is nog steeds werkzaam als waarnemer van Marjolijn i.v.m. ziekte.

Bovenstaande heeft uiteraard geen gevolgen voor het behandelen van onze patiënten en het runnen van de praktijk.

                                 

 

April 2019 - Schroth therapie

 In april 2019 heeft Laura het eerste deel van de opleiding tot Scroth-therapeut met goed gevolg afgerond. Dit betekent dat zij vanaf dit moment patiënten met een scoliose kan behandelen met bepaalde technieken en oefeningen die wetenschappelijk onderbouwd en dus bewezen zijn.

Wil je meer weten of heb je een scoliose? Neem dan contact met haar op!

 

31 Maart 2019 - Open huis!

 

Zondag 31 maart 2019 is er tussen 10 en 14 uur open huis op de Papaverstraat 24a in Volendam. Tijdens deze opening kunt u onze nieuwe praktijk bezichtigen en informatie krijgen over eventuele klachten. Tot dan!

 

Februari 2019 - verhuizing

 

Op dit moment zijn we druk bezig met een verhuizing van de praktijk. Per 1 april 2019 gaan we officieel over naar de Papaverstraat 24a in Volendam.

  

November 2018 - Marjolijn afwezig i.v.m. ziekte

 

Vanaf november 2018 is Marjolijn afwezig i.v.m. de diagnose borstkanker. Per direct heeft Anne-Carina Kraaijo haar werkzaamheden overgenomen. De patiënten zijn door haar en Laura overgenomen, waardoor de patiënten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Anne-Carina heeft een aantal jaar geleden bij ons stage gelopen en is bekend met onze werkwijze. Zij is ook Slaapoefentherapeut en Kinderoefentherapeut.

  

Mei 2018 - Nivel

Vanaf mei 2018 doet Laura mee met het inleveren van patiëntgegevens voor het Nivel. Dit is het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Met deze (anonieme) gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Het Nivel krijgt geen identificerende informatie, waardoor de resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar zijn tot individuele personen.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan Laura. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor Nivel Zorgregistraties.

 

 

Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam  | 0299 369032 info@mensendieckedam-volendam.nl