Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam
Welkom
Wie zijn wij
Wat is Mensendieck
Aanmelden
Voor wie
Vergoedingen
Verwijzingen
Praktijkreglement
Openingstijden
Contact en route
Nieuws
Links
Sponsoring

April 2019 - Scorth therapie

 

In april 2019 heeft Laura het eerste deel van de opleiding tot Scroth-therapeut met goed gevolg afgerond. Dit betekent dat zij vanaf dit moment patiënten met een scoliose kan behandelen met bepaalde technieken en oefeningen die wetenschappelijk onderbouwd en dus bewezen zijn.

Wil je meer weten of heb je een scoliose? Neem dan contact met haar op!

 

31 Maart 2019 - Open huis!

 

Zondag 31 maart 2019 is er tussen 10 en 14 uur open huis op de Papaverstraat 24a in Volendam. Tijdens deze opening kunt u onze nieuwe praktijk bezichtigen en informatie krijgen over eventuele klachten. Tot dan!

 

Februari 2019 - verhuizing

 

Op dit moment zijn we druk bezig met een verhuizing van de praktijk. Per 1 april 2019 gaan we officieel over naar de Papaverstraat 24a in Volendam.

 

 

November 2018 - Marjolijn afwezig i.v.m. ziekte

 

Vanaf november 2018 is Marjolijn afwezig i.v.m. de diagnose borstkanker. Per direct heeft Anne-Carina Kraaijo haar werkzaamheden overgenomen. De patiënten zijn door haar en Laura overgenomen, waardoor de patiënten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Anne-Carina heeft een aantal jaar geleden bij ons stage gelopen en is bekend met onze werkwijze. Zij is ook Slaapoefentherapeut en Kinderoefentherapeut.

 

 

Mei 2018 - Nivel

Vanaf mei 2018 doet Laura mee met het inleveren van patiëntgegevens voor het Nivel. Dit is het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Met deze (anonieme) gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Het Nivel krijgt geen identificerende informatie, waardoor de resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar zijn tot individuele personen.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan Laura. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor Nivel Zorgregistraties.

 

Oefentherapie Mensendieck Edam Volendam  | 0299 369032 info@mensendieckedam-volendam.nl